VÒNG SƠ LOẠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU -

VÒNG SƠ LOẠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

#CEO9 #Challenge #SustainableDevelopment

THÔNG BÁO! THÔNG BÁO!

Link đăng ký vé online: http://bit.ly/CEO9_DANGKYVE_VONGSOLOAI

(100 bạn đăng ký vé online nhanh nhất sẽ được nhận những phần quà hấp dẫn từ Nhà Tài trợ Kim Cương: Ngoại Ngữ Không Gian)