Add Your Heading Text Here

GIỚI THIỆU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SỨ MỆNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TẦM NHÌN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2008

100.000 SVTC
6.500 TSTG

2009

200.000 SVTC
7.500 TSTG

2010

450.000 SVTC
10.000 TSTG

2012

450.000 SVTC
10.000 TSTG

2013

1.4500.000 SVTC
5.000 TSTG

2015

4.000.000 SVTC
8.000 TSTG

2017

4.100.000 SVTC
9.000 TSTG

2018

4.200.000 SVTC
10.000 TSTG

2019

4.500.000 SVTC
10.000 TSTG

CEO LÀ ...

NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

TIN TỨC

THỂ LỆ

QUY ĐỊNH

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

LIÊN HỆ

ABOUT US

CUỘC THI “TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI” LẦN 10 – NĂM 2021
thuộc Đoàn Khoa Quản trị Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

CONTACT

Phương Quỳnh (Phó Ban tổ chức): (+84) 735 316
Phương Trinh (Phó Ban tổ chức): (+84) 785595592