HƯỚNG DẪN THI

  • Bước 1: Đăng nhập bằng ID và PASS trên vé đăng ký dự thi
  • Bước 2: Điền thông tin cá nhân
  • Bước 3: Nhập mã xác nhận email
  • Bước 4: Thi 35 câu trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung
  • Bước 5: Thi 25 câu hỏi kiểm tra EQ
  • Bước 6: Hoàn thành CV (theo mẫu hoặc tự thiết kế)

Lưu ý:

  • Thời gian làm bài thi: 30 phút.
  • Thí sinh không nên tải lại/ lùi trang hoặc di chuyển tới trang khác trong quá trình làm bài thi. Nếu thí sinh thực hiện những hành động trên, hệ thống sẽ kết thúc bài thi.

Link nhập code nhận học bổng: https://edu2review.com/hoc-bong-ngoai-ngu-vip

Bước 1: Đăng nhập bằng ID và PASS trên vé đăng ký dự thi

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

Bước 3: Nhập mã xác nhận email

Bước 4: Thi 35 câu trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung

Bước 5: Thi 25 câu hỏi kiểm tra EQ

Bước 6: Hoàn thành CV (theo mẫu hoặc tự thiết kế)