Trắc nghiệm Online - Tìm Kiếm CEO Tương Lai 2017
Tìm Kiếm CEO Tương Lai 2017
Trắc nghiệm Online

Trắc nghiệm Online

Vòng thi đầu tiên của Cuộc thi "Tìm kiếm CEO tương lai" lần 7 - năm 2017 với mục đích thử thách sinh viên toàn Miền Nam về những kiến thức chung lẫn chuyên môn cần thiết cho việc trở thành một CEO thời đại mới.

1. Mục tiêu

- Giúp các bạn nhận dạng được những kiến thức nhất định phải có nếu muốn trở thành CEO.

- Thí sinh được kiểm tra về kiến thức và việc áp dụng vào đời sống để có thể trở thành CEO.

2. Nội dung

- Cơ cấu đề thi trắc nghiệm được phân bố kiến thức học thuật 40%, kiến thức kinh tế xã hội 60%.

- Các kiến thức tổng quát về các lĩnh vực: Luật pháp, Chính trị - Xã hội, Tình hình kinh tế, Kinh tế vi mô và vĩ mô.

- Các kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực: Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh, Công nghệ, Nhân Sự 

3. Hình thức

- Thí sinh sẽ làm bài thi trên hệ thống thi trực tuyến của cuộc thi:

Số lượng câu hỏi: 30 câu trắc nghiệm ABCD

Thời gian làm bài: 30 phút

Cơ cấu đề thi bao gồm:

- Kiến thức học thuật: 40% bao gồm 12 câu hỏi Tiếng Anh, thí sinh sẽ lựa chọn 4 trong 6 lĩnh vực chuyên môn để hoàn thành bài thi

- Kiến thức chung về kinh tế xã hội và tình hình thời sự của Việt Nam và Thế giới: 60% bao gồm 18 câu hỏi Tiếng Việt

Kết thúc vòng thi Trắc nghiệm Online, BTC chọn 500 thí sinh vào phần 2.