Bài thi kỹ năng - Tìm Kiếm CEO Tương Lai 2017
Tìm Kiếm CEO Tương Lai 2017
Bài thi kỹ năng

BÀI THI KỸ NĂNG

Ngay sau khi lộ diện top 500 thí sinh của vòng thi Trắc nghiệm online. Các thí sinh sẽ tiếp tục được thử thách với Bài thi Kỹ Năng của cuộc thi "Tìm kiếm CEO tương lai" lần 7 - năm 2017. 

Để có thể cạnh tranh trong thương trường, ngoài kiến thức chuyên môn thì kỹ năng là một yếu tố rất quan trọng đối với các CEO - những người lèo lái con thuyền doanh nghiệp. Nếu thiếu sự nhạy bén về tư duy, thiếu những kỹ năng để dẫn dắt cấp dưới CEO không thể nhìn thấy hoặc tận dụng cơ hội kinh doanh tiềm ẩn xung quanh mình. Vì thế cuộc thi "Tìm kiếm CEO tương lai" lần 7 - năm 2017 quyết định thử thách tư duy nhạy bén của 500 thí sinh xuất sắc nhất vòng đấu loại thông qua bài thi Kỹ năng.

Bài thi kỹ năng được xây dựng với mục đích thử thách các thí sinh về các yếu tố

Kỹ năng lãnh đạo

 

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tính toán, suy luận logic

 

BTC cuộc thi chúc top 500 thí sinh sẽ hoàn thành bài thi kỹ năng thật tốt để có thể tiếp tục chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang của CEO tương lai!